Phương pháp nuôi dàn đề 60 số bất bại, chính xác

Dàn đề 60 số đánh quanh năm là một phương pháp giúp lô thủ vào bờ an toàn và mở ra cơ hội làm giàu nhanh chóng. Trong trò chơi lô đề, có nhiều thủ thuật giúp tìm ra cặp số có tỷ lệ trúng cao nhất, và trong đó không thể không nhắc đến phương pháp soi cầu 60 con bất bại được nhiều lô thủ áp dụng thường xuyên.

Thực tế cho thấy, phương pháp này mang lại hiệu quả rất cao và chắc chắn sẽ không làm các lô thủ thất vọng.

» Xem thêm: Dàn đề 24 số khung 3 ngày bất bại, đánh là thắng

Dàn đề 40 số bất bại, đánh quanh năm chính xác

Thống kê dàn đề 60 số

NgàyDàn đề 60 sốKết quả
09/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9chờ
08/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
07/02/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 84
06/02/2024Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
05/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 76
04/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 00
03/02/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
02/02/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 74
01/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 44
31/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 66
30/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
29/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
28/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
27/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 79
26/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Trượt
25/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 61
23/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
22/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 10
21/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Ăn 19
20/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 64
19/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
18/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 98
17/01/2024Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 53
16/01/2024Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
15/01/2024Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
14/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 38
13/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 86
12/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 13
11/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 85
10/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
09/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 77
08/01/2024Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 89
07/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 18
06/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 94
05/01/2024Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
04/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 40
03/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 95
02/01/2024Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
01/01/2024Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 32
31/12/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 58
30/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 80
29/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 20
28/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 31
27/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 17
26/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 36
25/12/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
24/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
23/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 16
22/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 11
21/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 85
20/12/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 78
19/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Trượt
18/12/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
17/12/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 57
16/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 25
15/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 04
14/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 45
13/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 06
12/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
11/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 38
10/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 60
09/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
08/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 23
07/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
06/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
05/12/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
04/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
03/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 16
02/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
01/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 01
30/11/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
29/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
28/11/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 13
27/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Trượt
26/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 73
25/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 16
24/11/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
23/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 99
22/11/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 70
21/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Trượt
20/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
19/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 29
18/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 71
17/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
16/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 69
15/11/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 00
13/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
12/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 75
11/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
10/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
09/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 62
08/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 26
07/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Trượt
06/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 84
05/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 84
04/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 58
03/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
02/11/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
01/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 36
31/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 67
30/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Trượt
29/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 50
28/10/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
27/10/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
26/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 88
25/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 80
24/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 88
23/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 44
22/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 18
21/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
20/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 88
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Ăn 05
18/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 00
17/10/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
16/10/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
15/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
14/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
13/10/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
12/10/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 75
11/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 40
10/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 21
09/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
08/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 88
07/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Trượt
06/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 21
05/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
04/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
03/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
02/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
01/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 89
30/09/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 37
29/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 44
28/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 47
26/09/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
25/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
24/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 78
23/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9Ăn 14
21/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 66
20/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 03
19/09/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
18/09/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Trượt
16/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 24
15/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 20
14/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 22
13/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 50
12/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Trượt
10/09/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
09/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 52
08/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 76
07/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
06/09/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
05/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7Trượt
03/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
02/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 80
01/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
31/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 40
30/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Trượt
29/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 78
28/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 85
27/08/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
26/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 58
25/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 73
23/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 34
22/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 79
21/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 21
20/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
19/08/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 30
18/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
16/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
15/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
14/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
12/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 48
11/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
09/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
08/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
07/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 72
06/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 77
03/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 88
02/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 37
01/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
31/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 15
30/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 41
29/07/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 58
28/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 15
27/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Trượt
26/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 29
25/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 42
23/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
22/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 33
21/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 44
20/07/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
19/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 39
18/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 80
17/07/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
16/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
15/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
14/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 68
13/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 02
12/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Ăn 15
11/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 31
10/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 22
09/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 08
08/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 15
07/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
06/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 98
05/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 83
03/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Trượt
02/07/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
01/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 46
30/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
29/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
28/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
27/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 93
25/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
24/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 70
23/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 60
22/06/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
21/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 34
20/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 32
19/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 15
18/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
17/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 30
15/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
14/06/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
13/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
12/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 60
10/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
09/06/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
07/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
06/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 79
05/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
02/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
12/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 02
11/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 9Trượt
30/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8chờ
27/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Trượt
22/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
20/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
17/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
16/05/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
14/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
31/05/2023Đầu 3 - 4 - 8 - 6 - 9 - 5Chờ

Dàn đề 60 số là gì?

Dàn đề 60 số là gì?

Đây là phương pháp chơi lô đề mà bạn sẽ chọn ra 60 số may mắn nhất từ tổng số 100 số để đặt cược cùng một lúc. Hình thức này đã tồn tại trong một thời gian khá dài và được lan truyền trong cộng đồng lô đề. Đôi khi nó đã gây sốt vì tỷ lệ trúng rất cao. Hiện nay, dàn đề 60 số bất bại vẫn là lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích lô đề.

Thông thường, người chơi sẽ chọn 60 con số và nuôi chúng trong vòng tối đa 3 ngày. Tuy nhiên, việc đặt cược này tốn kém một khoản tiền lớn, vì vậy anh em cần phải cẩn thận tính toán và đánh giá kỹ trước khi quyết định tham gia.

Ưu điểm của dàn đề 60 số đánh quanh năm

Nuôi dàn đề 60 số và đánh liên tục trong suốt năm có lợi thế lớn là tỷ lệ chiến thắng cao. Theo những chia sẻ từ các cao thủ của soicau7777.club, phương pháp này có tỷ lệ trúng lên đến 60%, đây là con số đáng kinh ngạc và rất khó tìm thấy trong các hình thức đánh lô đề khác.

Vì vậy, nếu bạn đang phân vân không biết chơi như thế nào thì đây chắc chắn là một gợi ý hoàn hảo cho bạn. Tuy nhiên, vì số tiền bỏ ra không hề nhỏ, bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng trước khi tham gia.

Nhược điểm của dàn đề 60 số chuẩn

Mặc dù có tỷ lệ trúng cao, nhưng khi sử dụng dàn đề 60 số để đánh lô đề trong ngày vẫn tồn tại một số nhược điểm nhất định. Ví dụ như:

Đòi hỏi vốn cược nhiều

Với tỷ lệ chiến thắng lên đến 60%, cách chơi này yêu cầu anh em phải đầu tư số tiền vốn rất lớn để có thể chơi được 60 con số cùng một lúc.

Lãi thu về không nhiều

Một số anh em cho rằng, phương thức này không mang lại nhiều lợi nhuận như những cách chơi khác. Tuy nhiên, nếu biết cẩn trọng từng bước, thì đây là một phương pháp đầu tư tốt có thể mang lại lợi nhuận lớn.

Các bước tìm thấy dàn đề bất bại 60 số 

Cho dù có quy luật nào đi nữa thì vẫn có thể tìm ra được cặp số may mắn. Thêm vào đó, việc dàn đề 60 số ăn thông liên tục khá dễ dàng. Tuy nhiên, để thành công anh em cần thực hiện đúng các bước cụ thể như sau:

 • Bước 1: Kiểm tra, ghi chép cẩn thận các kết quả xổ số theo từng ngày, từng tháng, từng năm.
 • Bước 2: Thống kê tần số xuất hiện các con số trong thời gian từ 1 đến 2 tháng.
 • Bước 3: Lựa chọn 60 con số khả năng xuất hiện nhiều nhất.
 • Bước 4: Tìm nguồn tiền và tham gia đặt cược.

Anh em có thể áp dụng phương pháp này bằng cách ghi lại các số cược tại các đại lý truyền thống hoặc tham gia đặt cược trực tuyến. Nếu mới bắt đầu, anh em nên đặt số tiền nhỏ để tìm hiểu và quen với cách chơi trước. Sau đó, khi đã có kinh nghiệm và nguồn vốn đủ lớn, có thể tham gia đặt cược với số tiền lớn hơn.

Ngoài phương pháp truyền thống, lô thủ có thể thử tham gia nuôi khung 60 số trong 2 hoặc 3 ngày. Thời gian này là đủ để đặt cược và giành chiến thắng nếu bạn sở hữu một dàn đề 60 số mạnh mẽ.

Soi cầu dàn đề 60 số ăn sập nhà cái

Soi cầu dàn đề 60 số ăn sập nhà cái

Soi cầu là một công việc quan trọng giúp cho anh em có thể tìm ra những con số may mắn nhất để đánh lô đề. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thực hiện điều này. Dưới đây là một số phương pháp soi cầu được các cao thủ sử dụng để đảm bảo tỷ lệ trúng cao nhất mà bạn không nên bỏ qua.

Theo tổng đề

Anh em có thể tạo ra một dàn đề gồm 60 số dựa trên tổng đề để đánh cho ngày hôm sau. Ví dụ, nếu kết quả xổ số ngày hôm đó có tổng các con số là 10, anh em có thể lập dàn đề 60 số gồm những số có tổng bằng 10, chẳng hạn như 46-64-55-19-91-28-82, vv.

Ngoài ra, anh em cũng có thể dựa trên bảng kết quả xổ số của ngày hôm trước để đánh giá và phân tích các tổng đề khác nhau. Mặc dù cách làm này tốn nhiều thời gian, nhưng nếu anh em kiên trì và cố gắng, tỷ lệ trúng sẽ được nâng cao.

Bên cạnh đó, anh em cũng có thể thử phương pháp nuôi khung để tiết kiệm thời gian. Đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả.

Dựa vào những con đề chưa về

Anh em có thể sử dụng những con số chưa xuất hiện trong vòng 39 ngày gần đây nhất để đánh. Lô thủ có thể thống kê và nghiên cứu bằng tay hoặc sử dụng các trang web cung cấp số liệu. Sau khi có được dàn số gồm 60 con, anh em chỉ cần áp dụng phương pháp nuôi khung cho các ngày tiếp theo và chờ đợi kết quả.

Dựa vào giá trị lần lượt

Cách soi cầu này khá đơn giản. Anh em sử dụng bộ đếm 60 giá trị và chọn ra dàn đề 60 số từ đó. Cần lưu ý những con số xuất hiện trong 7 ngày gần nhất.

Từ 00-99, anh em chọn số 50 làm điểm trung bình. Nếu đề nổ số nhỏ hơn 50 thì đó là giá trị nhỏ và ngược lại, nếu đề nổ số lớn hơn 50 thì đó là giá trị lớn. Áp dụng phương pháp này cho dàn đề 60, ta có 2 dạng: dàn đề nhỏ 00-60 và dàn đề lớn 39-99.

Khi nghiên cứu 7 lần mở thưởng gần đây nhất, anh em cần thống kê số lượng đề xuất hiện dưới 50 và trên 50, rồi chọn dàn đề phù hợp. Tốt nhất là nên nuôi khung trong 3 ngày liên tiếp để đạt hiệu quả cao.

Dựa vào lô rơi

Phương pháp này được rất nhiều lô thủ đánh giá cao. Theo đó, lô thủ cần quan sát và chọn những con lô rơi xuất hiện trong bảng kết quả xổ số. Sau đó, họ sẽ tổng hợp những con lô này thành dàn đề để đánh cho những ngày tiếp theo.

Các cao thủ thường sẽ thống kê các con lô rơi trong khoảng thời gian từ 7 đến 30 ngày. Nếu chưa đủ 60 con số, có thể sử dụng kết quả từ 30 đến 60 ngày. Khoảng thời gian này rất phù hợp để lựa chọn dàn số may mắn nhất. Nếu bạn tự tin, có thể đánh mạnh tay hoặc nếu vốn không nhiều, tốt nhất là nên đánh nhỏ lẻ.

Dựa vào cấp số nhân

Soi cầu dàn đề 60 số bất bại dựa vào cấp số nhân, anh em sẽ theo dõi kết quả xổ số của ngày hôm nay. Sau đó, nhân đôi để có số mới và tạo thành một dàn đề 60 số.

Công thức tính dàn đề này được đánh giá cao về độ chính xác. Tuy nhiên, anh em nên đặt cược phù hợp với điều kiện tài chính. Tỷ lệ chiến thắng của phương pháp này khá cao, tuy nhiên tiền thắng cược không lớn bằng những phương pháp khác.

Hướng dẫn nuôi dàn đề 60 số đánh quanh năm hợp lý

Hướng dẫn nuôi dàn đề 60 số đánh quanh năm hợp lý

Để sử dụng phương pháp lập dàn đề 60 số, thời gian tối ưu là 3 ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn thu hút khách hàng, bạn cần tính toán cách đặt cược sao cho hợp lý nhất. Dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo:

 • Tỷ lệ 1:2:3: Trong ngày đầu tiên, anh em cược theo nhu cầu của bản thân. Trên ngày thứ hai, anh em nên nhân đôi số tiền cược cho mỗi cặp số. Và trong ngày thứ ba, anh em nên nhân ba số tiền cược so với ngày đầu tiên.
 • Tỷ lệ 1:2:5: Tương tự như cách vào tiền ở trên, trong 2 ngày đầu tiên, anh em cũng nên cược theo nhu cầu bản thân. Tới ngày thứ ba, anh em nên tăng số tiền cược lên gấp 5 lần để có cơ hội thắng lớn.
 • Tỷ lệ vào tiền 1:3:7: Anh em có thể áp dụng tỷ lệ vào tiền như trên trong 2 ngày đầu tiên. Nếu vẫn chưa trúng cầu vào ngày thứ ba, anh em nên cược lên 7 lần ngày đầu tiên để tăng khả năng thắng.

Để vào tiền cho dàn đề 60 số, cách thức thực hiện phụ thuộc vào kinh nghiệm và số vốn của từng người, cũng như phương pháp cược mà mỗi người sử dụng. Tuy nhiên, nếu sau 3 ngày mà dàn số vẫn chưa nổ, thì anh em nên dừng lại và tìm cầu khác để tránh thua lỗ.

Tại sao nên chọn dàn đề 60 số đánh trong ngày?

Hiện nay có nhiều phương pháp soi cầu khác nhau cho anh em lựa chọn. Tuy nhiên, để tăng cơ hội thành công, phương pháp soi cầu dàn đề 60 số được sử dụng phổ biến và tỷ lệ trúng có thể lên đến 60%.

Để dễ hiểu, khi chơi lô đề, chúng ta có tổng cộng 100 số từ 00 đến 99. Thay vì chọn một cặp số với tỷ lệ trúng 1%, lô thủ sẽ đánh 60 số cùng một lúc để tăng tỷ lệ trúng. Mặc dù số lượng đánh nhiều hơn, nhưng quá trình tìm kiếm không phải là khó khăn. Nếu bạn biết cách tính toán và soi cầu kỹ lưỡng, khả năng mang về lợi nhuận sẽ rất cao.

Một số lưu ý khi áp dụng dàn đề 60 số hôm nay

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp soi cầu dàn đề 60 số, để tăng tỷ lệ trúng, anh em cần lưu ý một số điểm quan trọng như sau:

 • Xem xét, phân tích bảng kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 1 tuần trở lại để tìm ra dàn đề chuẩn xác nhất.
 • Thường xuyên soi cầu đối chiếu với tổng đầu, đuôi và giữa để tạo ra dàn đề chính xác.
 • Trước khi lập dàn đề, hãy tính toán và nghiên cứu kỹ các con số để tránh rủi ro lỗ vì nuôi khung không hiệu quả.
 • Nếu trong kết quả xổ số giải đặc biệt xuất hiện số 0 ở giữa, hãy tạo dàn đề chạm số 0 và nuôi từ 3 đến 5 ngày để tăng cơ hội chiến thắng.
 • Thường xuyên tổng hợp, thống kê giải đặc biệt nổ trong tuần và lựa chọn những tổng chưa nổ để lập dàn đề 60 số đánh tuần tiếp theo.

Kết luận

Dàn đề 60 số là phương pháp chơi lô đề được sử dụng rộng rãi quanh năm, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được kết quả chiến thắng. Vì vậy, để thành công, lô thủ cần phải kết hợp kỹ năng phân tích, thống kê, quản lý nguồn vốn, cùng việc lựa chọn cặp số may mắn nhất khi tham gia.